Uncategorized, Блог

Organauts on the International Fair for Agriculture and Food – AGRA


From August 26 to 31, in Gornja Radgona, at the crossroads of Slovenia with Austria, Croatia and Hungary, the 61st International Agricultural and Food Fair AGRA will be held. Organauts will be presented with its unique, organic products from the Balkans at this prestigious event.

Organauts, known as the “Organic Sailors”, is a company that produces and trades the best organic products with a longer shelf life from the Balkans. Our focus is on distributing delicatessen products from the Balkans, providing a unique experience of unusual and traditional products and nutritional supplements.

Our portfolio includes organic grape products such as Majoon and Majoon sweet and different types of fruit or vegetables, organic 100% pressed apple and chokeberry juices and nut butter.

You are invited to visit us at our booth at AGRA and experience our unique organic products!


Од 26 до 31 август, во Горња Радгона, на крстосницата на Словенија со Австрија, Хрватска и Унгарија, ќе се одржи 61-виот Меѓународен саем за земјоделство и храна АГРА. На овој престижен настан, Органаутс ќе биде присутен со своите уникатни органски производи од Балканот.

Органаутс, познати како „Органските Морнари“, се компанија која произведува и тргува со најдобрите органски производи со подолг рок на траење од Балканот. Нашиот фокус е на дистрибуција на деликатесни производи од Балканот, обезбедувајќи уникатно искуство на несекојдневни и традиционални производи и додатоци во исхраната.

Нашието портфолио вклучува органски производи од гроздје како Маџун и слатко од Маџун и различни видови на плодови или зеленчук, органски 100% цедени сокови од јаболко и аронија и путери од јатки.

Поканети се да не посетите на нашиот штанд на АГРА и да ги искусите нашите уникатни органски производи!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *